Solarex 2017

14 Mart 2017

Siz değerli müşterilerimizi standımızda görmekten mutluluk duyarız.

Solarex_2017

Ücretsiz davetiye için tıklayınız.

Solar TR2016 Konferansındayız

5 Aralık 2016

6-8 Aralık Solar TR2016 Solar konferans ve sergisinde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

solartr_katilim

 

 

 

Gündergi Yeni Sayısında Mavisolar Modüler Merkezi Eviricilerin Avantajlarına Yer Verdi

1 Aralık 2016

Mavisis Genel Müdürü ve kurucu ortağı Fatih Kavaslar merkezi eviricilerde modüler mimarinin avantajlarını, özellikle faydalanabilirlik (up-time) oranlarını nasıl yukarı çekebildiğini, bu avantajların Mavisolar Modüler Merkezi inverterleriyle nasıl sağlandığını özetliyor.

Gündergi Makale Linki için tıklayınız.

 

Merkezi Eviricilerde Modüler Mimarinin Avantajları Ve Mavisis’in MODGES-200 Çözümü

Bilindiği gibi; Merkezi Eviriciler (invertörler) Örgü Eviricilere göre kullanım yerine bağlı olarak bir çok avantajlar sağlamakla birlikte, bazı özellikler açısından da Örgü Eviricilere kıyasla daha dezavantajlı olabilmektedirler. Bu dezavantajların başlıcaları daha düşük güvenilirlik ve faydalanabilirlik/ayakta kalma süreleri (özellikle arızi durumların ortaya çıkması halinde) ve yüksek MPPT kayıplarıdır.

Modüler merkezi eviricilerde ise; bu görece dezavantajlı hususların elimine edilmesi ve merkezi eviricilerin halihazırda (örgü eviricilere kıyasla) sahip olduğu avantajlarla birleştirilmesi vasıtasıyla optimal bir çözüm üretme yaklaşımı benimsenmiştir. Böylelikle hem merkezi hem de örgü eviricilerin üstün yanlarını biraraya getirerek en iyi performansın tek bir ürün altında elde edilmesi hedeflenmiştir.

Modülerliğin getirdiği avantajların en önemlilerinden birisi; modüler olmayan merkezi eviricilere kıyasla MW başına çok sayıda MPPT (maksimum güç noktası izleme) girişine sahip olmalarıdır. Örneğin Mavisis tarafından geliştirilip pazara sunulan MODGES 200 Modüler Merkezi Eviricilerde 15 adet MPPT girişi bulunmaktadır. Bir başka deyişle MODGES 200, 15 ayrı güneş paneli dizisini ayrı ayrı kontrol etme yeteneğine sahiptir. Bu alışılmış merkezi eviricilere göre, müşterilere esneklik sağlayan bir özellik olarak öne çıkmaktadır.

Solar eviricilerde bir diğer önemli konu da faydalanabilirlik oranlarıdır. Faydalanabilirliğin açıklaması: Bir sistem veya bileşenin kullanılmak istendiğinde emre amade olma düzeyidir (IEEE90). Dolayısıyla genel bir ifadeyle; bir evirici için faydalanabilirliğin, güneş enerjisinden enerji üretiminin olanaklı olduğu tüm saatler boyunca (örneğin 1 yıl süresince) arıza ve vb. diğer sebeplerden kaynaklanan kesinti süreleri çıkarıldığında geriye kalan toplam üretimde kalma süreleri olduğunu söyleyebiliriz.

Faydalanabilirlik şöyle formüle edilir :

mtbf_formul

Burada A = % olarak Faydalanabilirlik Oranı, MTBF = İki arıza arası geçen ortalama süre,  MTTR=Ortalama arıza giderme süresidir.

Bir sistemde malzeme kalitesini ve dolayısıyla maliyetini artırarak o sistemin faydalanılabilirlik oranını bir seviyeye kadar yükseltmek mümkündür. Fakat –özellikle kesintisiz üretimde kalması gereken sistemlerde- tek başına bu yaklaşım %100 faydalanabilirlik performansı sağlayamayacağı gibi, malzeme kalitesi ve dolayısıyla maliyeti ne kadar artırılırsa artırılsın bir noktadan sonra faydalanabilirlik düzeyi sabit kalır ve daha fazla artmaz.

Bu aşamadan sonra faydalanabilirlik düzeyini artırmak için uygulanabilecek bir sonraki çözüm; yedek cihaz/bileşen bulundurulması ve arızi durum meydana geldiğinde bunların devreye girmesidir. Bu konsept sistem faydalanabilirliğini sadece malzeme kalitesini artırarak erişilen düzeyin biraz daha ötesine taşır.

Faydalanabilirlik düzeyini bunun da yukarısına çekmek mümkündür. Bu da bir üçüncü strateji olarak Hot-Swap veya bir başka deyişle bileşenlerinden biri arızalanan sistemin çalışmasını kesintiye uğratmadan ve durdurmadan, arızalanan modülün sağlam yedeğiyle değiştirilmesi  yöntemidir. Bu üç yöntemin bir arada optimal olarak kullanılarak faydalanılabilirlik düzeyinin nasıl yukarı çekildiği aşağıdaki grafikte kamyon lastikleri ve yedek lastikleri örneği üzerinden gösterilmiştir.

mtbf

Şekil 1- Optimal Maliyetlerle 3 Ayrı Yöntemi Birarada Kullanarak Sistem Faydalanabilirliğinin Artırılması

Mavisis tarafından geliştirilen MODGES 200 Modüler Merkezi Eviricilerde de aynı yaklaşım uygulanmıştır. MODGES 200 gerçek manada modülerdir. 1 Megawat ölçeğinde MODGES 200’de 15 tane modül vardır. Alışılmış eviricilerde ise modül sayısı bu ölçek için 2 ya da 3’tür. MODGES 200’deki bu modüllerin her biri raf tipi modüller özelliğindedir; kolayca sökülebilir, takılabilir, bağlantıları yapılabilir ve kendi başına çalışabilir özelliktedir. Modüllerden biri devre dışı kaldığında, diğer modüller etkilenmeden  çalışmaya devam edebilmektedir. Bu da MODGES 200’ü alışılmış inverterden ayıran bir özelliktir. Böyle bir olası arızi durumda arızalı modül eviricinin çalışması durdurulmadan sağlam yedek modül ile değiştirilebilir (Hot-Swap yöntemi), bu sebeple MODGES 200’ün faydalanılabilirlik düzeyi  0.9999999999.. seviyesinin üstündedir. Dolayısıyla, bu durum ürünün güvenilirliğini ve ayakta kalma sürelerini oldukça yükseltmektedir.

Mavisis Teknoloji ve Yerli İnverter Üretimi

1 Kasım 2016

Devlet enerji politikalarının bir sonucu olarak; YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri  aracılığıyla ülkemizdeki Güneş Enerjisi üretim kapasitesinin artırılması planlanırken, bu sıçramanın yerli üretim PV Panel ve diğer GES ekipmanlarında da yerli malı kullanılarak gerçekleşmesi hedeflenmiştir.

İhaleye katılacak olan yatırımcıların panel üretim teknolojisini ingot safhasından başlayacak şekilde adapte etmeleri ve bu teknolojiye dayalı panel üretim tesislerini hayata geçirmeleri gerekiyor.

İhaleye katılacak yatırımcılar ayrıca GES’lerde yerli malı evirici (inverter) kullanmak durumundalar. Peki Türkiye Pazarı’nda, bu ihtiyacı kalite ve nitelik ve aynı zamanda kapasite olarak karşılayabilecek, AR-GE’si, mühendisliği ve üretim girdilerinin önemli bir kısmı yerli olan inverter markaları mevcut mu ?  Türkiye’nin başlıca, ürün nitelik ve kalitesi açısından uluslararası standartlarda rekabet edebilir, sertifikasyon bakımından eksiksiz, ödüllü inverter üreticisi Mavisis Teknoloji A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Genel Müdürü Fatih Kavaslar,
yerli üretim ve rekabet edebilirlik konusundaki görüşlerini ve markamız Mavisolar’ın bu konuda ne derecede hazır olduğunu, 2015 Solarbaba Konferansı’nda, yukarıdaki videoda özetlemiştir.

EIF 2016 Fuarı’nda standımıza bekliyoruz.

31 Ekim 2016

eif_davetiye

Dünya ve Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü Tekrar SolarCadde’de bir araya geliyor. Türkiye’de ilk kez 4-6 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 8. Uluslararası EIF Enerji Kongresi ve Fuarı bünyesinde yer alan “SolarCadde Projesi” gerek katılımcı firmalardan gerekse de ziyaretçi firmalardan tam not aldı.

Domino Fuarcılık – EIF ile Solarbaba, yükselen güneş enerjisi sektörüne dikkatleri çekmek için yepyeni bir konsept yarattı. 4-6 Kasım 2015 tarihlerinde ATO Congresium’da yapılan EIF – 8. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı`nda “ Solar Cadde Projesi ” katılımcılara sunuldu. Yerli ve yabancı güneş enerjisi şirketleri Solar sektörü üzerindeki yeni çalışmalarını Güneş Oturumlarında Türk ve dünya sektörü ile paylaştı.

Güneş Enerjisi Sektörünün önde gelen 20 firması ile sektörde farkındalık yaratan “SolarCadde Projesi” kapsamında gerek stant katılımları gerek sunumları ve gerek sektör buluşmaları EIF 2015’e başarılı bir şekilde imza attılar.

Daha büyük, daha modern, daha keyifli olacak SolarCadde 2016 ; 3-4 Kasım 2016 tarihleri arasında 9. Uluslararası EIF 2016 Enerji Kongresi ve Fuarı’nda ikinci kez Dünya Güneş Enerji Sektörünü bir araya toplayacak. 2016 senesinde hedef; sektörde lider konumda olan çok sayıda güneş enerjisi şirketinin fuara katılımı ve 3.Solarbaba Güneş Enerjisi konferansında sıcak gündemi tartışması olacak.

Elin Solar, Schneider, Sungrow, ERC Sistem, EAE ELektrik, IBC Solar, Puk Solar, 3E, Sharp EU, Deger DE, Solar Edge, CSun, Asunim, Axitec Solar, Goodwe ,Dbe, Erikoğlu, Teknoray, Türk Prysmian, Turseff, Timo Elektrik, Alkor Alüminyum, OC3, Luxra Solar, Hanwha Q Cells, Dehn Söhne GmbH KG gibi birçok sektör oyuncusunun katılacağı 9.EIF Enerji Kongresi ve Fuarına tüm yatırımcıları ve sektör paydaşlarını bekliyoruz.

Detaylı bilgi ve ücretsiz davetiyeyi ekteki adresten alabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Murat Dilek (Domino Fuarcılık – EIF)

Davetiye için tıklayınız.
 

Solarex Seminer

8 Nisan 2016

Mavisis Teknoloji Genel Müdürü Fatih Kavaslar, Solarex İstanbul Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı’nda 8Nisan Cuma günü saat 15.10’da Efes Konferans salonunda Mavisolar ödüllü yenilikçi yerli modüler inverterleri başlıklı konferans verecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız:

SolarexSemineri-Mavisolar-FatihKavaslar_resized

 

Solarex Fuar Davetiyeniz

4 Nisan 2016

SolarexDavetiye

Alternatif Enerji röportajı

3 Şubat 2016

Mavisis Teknoloji Genel Müdürü Fatih Kavaslar Alternatif Enerji’ye verdiği AYIN Röportajında inverter pazarı ile ilgili önemli noktalara değindi.

AlternatifEnerji

Fatih Kavaslar : “İnverter Pazarının Gelişiminde Önemli Bir Rol Oynamak İstiyoruz

Mavisis Genel Müdürü Fatih Kavaslar: “Türkiye’de yakın gelecekte hızla büyüyüp gelişeceğini öngördüğümüz solar inverter pazarının bu gelişimine, tamamen yerli teknolojimizle ve uzun yıllara dayanan mühendislik tecrübemizle katkı sağlamayı ve bu büyümenin önemli bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Röportajın devamı için :

http://www.alternatifenerji.com/inverter-pazarinin-gelisiminde-onemli-bir-rol-oynamak-istiyoruz/

Mavi Solar Ürünleri TÜV Testlerini Başarıyla Geçti

21 Aralık 2014

Türkiye’nin ilk şebeke bağlantılı fotovoltaik eviricisini geliştiren Mavisis Teknoloji geçtiğimiz hafta önemli bir başarıya daha imza attı. Alçak gerilimden şebekeye bağlanan fotovoltaik eviricilerde olmazsa olmaz standartlar olan IEC62116 ve IEC61727 standartları MSXI3336 inverter modüllerimiz için TÜV Rheinlan’dan alındı.

Bu standartlar ne ifade ediyor kısa değinelim. IEC62116 ve IEC61727 standartları şebekede oluşabilecek islanding(adalanma), over voltage(yüksek gerilim), under voltage(alçak gerilim), over frequency(yüksek frekans), under frequency(alçak frekans), kısa devre, faz açısı farkı gibi durumlarda eviricinin şebekeden belirli bir süre içinde ayrılmasını ve hata ortadan kalktıktan sonra da tekrar bağlanmasını şart koşuyor.

Bu testlerin çok dikkatli yapılması ve eviricinin de çok dikkatli tasarlanması gerekiyor. Zira evirici sahada yanlış bir şekilde bu korumalardan herhani birine hata oluşmadan girmemeli. Özellikle adalanma koruması çok hassas yapıldığında evirici gereksiz yere kendisini şebekeden ayırabilir ve de sahanın durmasına sebep olabilir.

Bu sebeple bahsi geçen standart testlerini son derece gelişmiş olan Köln’deki TÜV Rheinland laboratuarlarında gerçekleştirdik. Testler yaklaşık bir hafta sürdü ve çeşitli koşullarda yüzlerce ölçüm alındı. Testler neticesinde TÜV’den sertifikamızı almaya hak kazandık.

MSXI3336 modüllerini kısaca anlatmak gerekirse; MSXI3336 “modüler güneş enerjisi santrali” konseptimizin temel taşını oluşturuyor. Her biri 32kW şebeke gücüne sahip olan bu inverterler 3MPPT veya tek MPPT olarak konfigüre edilebiliryor. Bu konsept ile merkezi eviricilere nazaran daha fazla MPPT sayısı ve mevcudiyet sağlanabiliyor. Örneğin bir eviriciye bakım gerektiğinde tüm saha durmadan sadece 32kWlık bir kayıpla bakım yapılabiliniyor. 1MW’a kadar olan santral uygulamalarında Mavisis olarak bu konsepti öneriyoruz.

Daha detaylı bilgi için deneyimli ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Güneş Enerjisi Bölüm 2: Güneş Panellerinin Elektriksel Özellikleri

8 Aralık 2014

Bilindiği üzere güneş enerjisi, tüm dünyada artan enerji gereksinimi ve küresel ısınma etkileri nedeni ile kullanımı giderek yaygınlaşan alternatif enerji kaynaklarından birisidir. Daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünü ise güneş panelleri sağlamaktadır. Bu yazımızda, özellikle kristal yapılı güneş panellerinin elektriksel özelliklerinden ve farklı çevresel koşullardaki davranışlarından bahsedeceğiz.

Mekanik bir yapı üzerindeki fotovoltaik hücrelerin seri bağlanması ile bir hücre dizisi, bu hücre dizilerinin de paralel olarak bağlanması ile farklı gerilim ve güçlerde güneş panelleri elde edilir. Yüksek güçlü fotovoltaik sistemlerde genellikle 200-250W’lık 60 ya da daha fazla fotovoltaik hücre bulunduran güneş panelleri kullanılmaktadır. Farklı uygulamalar için çok çeşitli güneş panelleri mevcuttur.

Günes Paneli

 

Bir güneş panelinin etiketine bakıldığında sırasıyla panelin;

–          Üretebileceği en yüksek güç (PMAX)

–          Açık devre gerilimi (VOC)

–          Kısa devre akımı (ISC)

–          En yüksek güç gerilimi (VMP)

–          En yüksek güç akımı (IMP)

–          En yüksek sistem gerilimi

–          Ağırlığı, boyutları ve çalışma sıcaklığı

gibi değerler görülür. Panelin üretebileceği en yüksek güç, ışınımın yüksek, sıcaklığın ise düşük olduğu koşullarda elde edilebilir. Bu koşulda bir yüke bağlı güneş panelinde meydana gelen gerilim, en yüksek güç gerilimi, akım ise en yüksek güç akımıdır. Açık devre gerilimi, panele herhangi bir yük bağlı değilken konnektörlerinden ölçülen gerilimdir. Fotovoltaik bir sistem kurulurken, bu değerlere bakılarak çevresel ve elektriksel koşullara uygun panel seçimi oldukça önemlidir.

Güneş panellerinden elde edilen güç; daha önce de belirttiğimiz gibi güneş ışınım miktarı ve hava sıcaklığı gibi çevresel koşullara bağlı olarak gün içinde sürekli değişmektedir. Bu değişimi anlayabilmek için öncelikle güneş panelinin gücü ve gerilimi arasındaki bağıntıyı (P-V) bilmek gerekir.

Panel Pmax

 

 

Şekilde de gösterildiği gibi güneş paneli, En Yüksek Güç Noktasının (PMAX) sağında ve solunda farklı özellikler göstermektedir. Sol bölgede panel gerilimi arttıkça panelden elde edilen güç de artarken, sağ bölgede artan panel gerilimi sonucu panel gücü azalmaktadır. Bunun sonucunda panelin en yüksek güç noktası, ancak belirli gerilim değerinde (VMP) elde edilebilmektedir. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi, gün içerisinde değişen çevresel koşullar, PMAX’ın artmasına ya da azalmasına neden olmaktadır. Artan güneş ışınımı ile panelden elde edilen güç artarken, sıcaklık artışı güç üretimini olumsuz etkilemektedir.

Panel Işınım

 

Panelin bu özellikleri nedeni ile en yüksek güç, güneşli ve serin havalarda elde edilir. Buradan yola çıkarsak, bir güneş sisteminin kurulumu gerçekleştirilirken, kurulumun yapıldığı bölgedeki iklimsel koşulların mutlaka dikkate alınması gerektiğini görürüz. Güneş panellerinin mümkün olan en verimli şekilde kullanılabilmesi için, gün içerisinde sürekli olarak değişen PMAX’ın takip edilmesi ve tüm sistemin bu çalışma noktasında çalıştırılması gerekir. Bunu sağlayan çeşitli algoritmalar mevcuttur ve bu işleme En Yüksek Güç Noktası Takibi (EYGNT, Maximum Power Point Tracking, MPPT) denmektedir.

Bir sonraki yazımızda da bu sistemlerin çalışma prensibini ve çeşitlerini aktaracağız. O zamana kadar güneşiniz bol olsun!