Mavisis Teknoloji ve Yerli İnverter Üretimi

Devlet enerji politikalarının bir sonucu olarak; YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri aracılığıyla ülkemizdeki Güneş Enerjisi üretim kapasitesinin artırılması planlanırken, bu sıçramanın yerli üretim PV Panel ve diğer GES ekipmanlarında da yerli malı kullanılarak gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
İhalelere katılan yatırımcıların yüksek yerlilik oranlı paneller kullanmaları gerekiyor.
İhaleye katılan yatırımcılar ayrıca GES’lerde yerli malı evirici (inverter) kullanmak durumundalar. Peki Türkiye Pazarı’nda, bu ihtiyacı kalite ve nitelik ve aynı zamanda kapasite olarak karşılayabilecek, AR-GE’si, mühendisliği ve üretim girdilerinin önemli bir kısmı yerli olan inverter markaları mevcut mu? Türkiye’nin başlıca, ürün nitelik ve kalitesi açısından uluslararası standartlarda rekabet edebilir, sertifikasyon bakımından eksiksiz, ödüllü inverter üreticisi Mavisis Teknoloji A.Ş.’nin kurucusu ve Genel Müdürü Fatih Kavaslar, yerli üretim ve rekabet edebilirlik konusundaki görüşlerini ve markamız Mavisolar’ın bu konuda ne derecede hazır olduğunu, SolarTR 2018 konferansı’nda, aşağıdaki videoda özetlemiştir.

2018 INTERSOLAR MUNİH FUARI’NDAYIZ ! SİZLERİ DE STANDIMIZA BEKLERİZ !

Güneş enerjisinin devlerinin buluştuğu , 20-22 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Intersolar Münih Fuar’ında yerli inverter üreticisi olarak yerimizi alıyor ve ziyaretçilerimizi B2.471 numaralı standımıza bekliyoruz .

Mavisis Teknoloji  olarak tamamen kendi tasarımımız olan inverterler ve sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle uluslararası alanda başarılı olmayı hedefliyor ; güneş enerjisi alanındaki deneyimimiz , bilgi birikimimiz ile farkındalık yaratmayı umuyoruz .

Kısmi Gölgelenmelere Dirençli Global MPPT Algoritması Bilgi Notu

Fotovoltaik uygulamalarda MPPT (en yüksek güç noktası izleme) algoritmaları büyük önem arz etmektedir. Şekil 1’de sıradan bir fotovoltaik modülün güç – gerilim grafiği verilmiştir. Görüldüğü gibi belirli bir gerilime tekabül eden bir maksimum güç noktası vardır ve şebekeye bağlı sistemlerde fotovoltaik inverterlerin modülleri bu maksimum güç noktasında çalıştırarak mümkün olan maksimum gücü üretmeleri beklenmektedir.

Şekil 1. Sıradan bir fotovoltaik modüle ait Güç – Gerilim grafiği

Şekil 1’de gösterilen güç – gerilim grafiğinde maksimum güç noktasının bulunması zor değildir. Ancak fotovoltaik modüllerin seri bağlanmasıyla oluşturulan örgülerde özellikle çatı uygulamalarında kısmi gölgelenmeye bağlı olarak birden fazla maksimum güç noktası oluşabilmektedir. Fotovoltaik eviriciden beklenen, bu maksimum güç noktalarından en yüksek olanını tespit etmek ve örgüyü bu noktada çalıştırmaktır. Aşağıdaki şekillerde bazı parçalı gölgelenme koşulları görülmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Çatı uygulamalarında kısmi gölgelenme durumları

Yukarıdaki fotoğraflarda da görüldüğü üzere gün içerisinde bazı güneş panelleri üzerinde gölge varken diğer panellerde herhangi bir gölgelenme durumu görülmemektedir. Bu durumda üzerinde gölge bulunan panellerin bypass diyotları iletime geçecek ve gölgeli panellerin güç üretimine herhangi bir katkısı olamayacaktır. Bu durumun güç-gerilim grafiğine etkisi Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Kısmi gölgelenme ve birden fazla Maksimum Güç Noktası oluşması

Yukarıdaki şekilde de görüleceği üzere kısmi gölgelenme durumunda güç-gerilim eğrisi üzerinde birden fazla “En Yüksek Güç Noktası” oluşmaktadır. Bu noktada fotovoltaik inverterlerin görevi mümkün olan en yüksek gücün üretilebileceği “Global En Yüksek Güç Noktası” nı bulmak ve cihazın o noktada çalışmasını sağlamaktır.

Mavi Solar eviricileri kısmi gölgelenme durumlarında oluşan birden fazla maksimum güç noktasından en yükseğini bulabilmek için GLOBAL MPP İZLEME algoritmasını kullanmaktadır. Bu algoritma güneş panelinin tüm üretim bandını tarayarak GLOBAL EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASI’ nı bulmakta ve mümkün olan en yüksek üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu algoritmanın gölgesiz durumlarda kullanılması yaklaşık %0,005 kadar bir güç kaybına yol açarken kısmi gölgeli durumlarda kullanılması %20-30 bandında daha fazla enerji hasadı sağlamaktadır.

Bu şekilde yüksek verimle enerji hasadı ve sistem geri ödeme süresinin önemli ölçüde azaltılması mümkün olmaktadır.

 

 

 

Fotovoltaik Evirici Şartnameleri İçin Bilgi Notu

Fotovoltaik elektrik üretiminin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte güneş potansiyeli yüksek olan ülkemizde fotovoltaik elektrik üretim sistemleri (GES’ler) önem kazanmaya başlamıştır. Son yıllarda ülkemizde yapılan GES kurulumlarının toplam gücü GW seviyelerinin üstüne çıkmıştır. Büyük ölçekli GES’lerin ve büyük ölçekli ticari çatıların dışında küçük ölçekli evsel çatı uygulamaları da pazarda kendine yer bulmaya başlamıştır.

Şebeke bağlantılı fotovoltaik uygulamalarda kullanılan en önemli cihazlardan birisi (inverterler) eviricilerdir. Fakat maalesef ülkemizde eviriciler ile ilgili yazılan şartnamelerin önemli bir kısmında birçok yanlış göze çarpmaktadır. Bu bilgi notunda öncelikle şebeke bağlantılı fotovoltaik eviriciler (grid-tied photovoltaic inverter) ile ilgili olarak ülkemiz için gerekli olan standartlar tablolar şeklinde sunulacak ardından (muhtemelen çeşitli üreticilerin broşürlerini kopyalayıp yapıştırmaktan kaynaklandığına inandığımız) şartnamelerde yer alan sıklıkla yapılan hatalara değinilecektir.

1-Standartlar

Genel olarak şebeke bağlantılı fotovoltaik eviriciler ile ilgili standartlar emniyet, elektromanyetik uyumluluk ve şebeke bağlantısı arayüzü karakteristikleri şeklinde üç ana başlık altında toplanabilir. Tablo 1., Tablo 2, Tablo 3. ‘te bu üç ana başlık altındaki standartlar ve kısa açıklamaları verilmiştir.

 

Tablo 1. Şebekeye AG’den bağlanan 16A’den küçük akımlı Eviriciler için Standartlar

EMNİYET IEC 62109-1 Emniyet (Genel Gereksinimler)
  IEC 62109-2 Emniyet (Kaçak Akım Korumaları)
EMC EN 61000-6-1

 

EN 61000-6-2

EM Bağışıklık (evsel)

 

EM Bağışıklık (endüstriyel)

 EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

EM Yayınım (evsel)

EM Yayınım (endüstriyel)

 EN 61000-3-2 Harmonikler (<16A)
 EN 61000-3-3 Kırpışma (<16A)
ŞEBEKE BAĞLANTISI IEC 62116 Adalanma Koruması Şartları
 IEC 61727 Şebeke Arayüzü Karakteristikleri
 EN 50438 Faz akımı 16 A’den küçük olan mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekeleri ile paralel bağlanması için kurallar

Tablo 2. Şebekeye AG’den bağlanan 16A’den büyük akımlı Eviriciler için Standartlar

EMNİYET IEC 62109-1 Emniyet (Genel Gereksinimler)
 IEC 62109-2 Emniyet (Kaçak Akım Korumaları)
EMC EN 61000-6-1

 

EN 61000-6-2

EM Bağışıklık (evsel)

 

EM Bağışıklık (endüstriyel)

 EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

EM Yayınım (evsel)

EM Yayınım (endüstriyel)

 EN 61000-3-12 Harmonikler (>16A)
 EN 61000-3-11 Kırpışma (>16A)
ŞEBEKE BAĞLANTISI IEC 62116 Adalanma Koruması Şartları
 IEC 61727 Şebeke Arayüzü Karakteristikleri
 TSE K 191 Faz akımı 16 A’den büyük olan jeneratörler için bağlantı kuralları

(Dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlanan)

Tablo 3. Şebekeye OG’den bağlanan 16A’den büyük akımlı Eviriciler için Standartlar

EMNİYET IEC 62109-1 Emniyet (Genel Gereksinimler)
 IEC 62109-2 Emniyet (Kaçak Akım Korumaları)
EMC EN 61000-6-1

 

EN 61000-6-2

EM Bağışıklık (evsel)

 

EM Bağışıklık (endüstriyel)

 EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

EM Yayınım (evsel)

EM Yayınım (endüstriyel)

 EN 61000-3-12 Harmonikler (>16A)
 EN 61000-3-11 Kırpışma (>16A)
ŞEBEKE BAĞLANTISI IEC 62116 Adalanma Koruması Şartları
 IEC 61727 Şebeke Arayüzü Karakteristikleri
 TSE K 192 Faz akımı 16 A’den büyük olan jeneratörler için bağlantı kuralları

(Dağıtım sistemine OG seviyesinden bağlanan)

Ülkemizin standartlar kurumu olan TSE eviriciler için Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde CENELEC’in (Avrupa Birliğinin) geçerli LVD (Alçak Gerilim için Emniyet) ve EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) direktiflerine uyumlu olarak hareket etmekle mükelleftir.   CENELEC (yani Avrupa Birliği) Standartları ise IEC (yani Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standartları ile uyumlu olarak ilerlemektedir, TSE henüz AB üyesi olmadığımız için CENELEC standartlarına dolaylı yoldan IEC üzerinden müdahale edebilmektedir. Yani IEC-CENELEC ve TSE birbirine uyumlu olarak ilerlemektedir. Örneğin 16A’den küçük akımlar için Harmonik akım sınırlarını belirleyen IEC-61000-3-2   standardını ele alalım:

  • IEC-61000-3-2                : Uluslararası Standart
  • EN 61000-3-2                  : IEC-61000-3-2 uyumlu CENELEC Standardı (Dil: İngilizce ve Fransızca)
  • TSE EN 61000-3-2         : IEC-61000-3-2 uyumlu TSE Standardı (Dil: Türkçe)
  • DIN EN 61000-3-2          : IEC-61000-3-2 uyumlu Alman Standardı (Dil: Almanca)
  • IEEE-519                             : IEC-61000-3-2 ile uyumlu OLMAYAN Amerikan standardı

Yukarıdaki en üstteki dört standart birbirine uyumludur, Türk şartnamelerinde Türkçe olan TSE EN 61000-3-2 standardına atıfta bulunmak daha uygun olur, eğer standardın TSE karşılığı yoksa Gümrük birliği anlaşması gereği Türkiye CENELEC standartlarına uymakla mükellef olduğu için EN 61000-3-2’ye atıfta bulunmak da mümkündür, keza IEC komisyonlarında TSE yer aldığı için CENELEC ile uyumlu IEC standardı olan IEC-61000-3-2 standardına da atıfta bulunulabilir. Ancak Türkçe karşılığı olmasına rağmen Almanca olan   DIN EN 61000-3-2 standardına atıfta bulunmak uygun olmaz, IEEE-519 gibi TSE ve CENELEC ile uyumlu olmayan Amerikan ya da diğer ülke standartları ise geçerli değildir, dolayısı ile şartnamelerde Amerikan standartlarına atıfta bulunulması uygun değildir.

Buna ek olarak özellikle (koruma rölesi ayarlarını da içeren) şebeke bağlantı arayüzü karakteristiklerini tanımlama konusunda her ülke kendi ulusal yönergesini oluşturabilmektedir, başka ülkelerin yönergelerinin ülkemizde geçerliliği yoktur, ülkemizde IEC 61727 standardına ek olarak TEDAŞ’ın öngördüğü röle koruma ayarları yani TSE K 191 ve TSE K 192 geçerlidir.

Tablo 4. Şebeke Bağlantı Arayüzü Karakteristiklerine Yönelik Ulusal Yönerge Örnekleri:

ÜLKE YÖNERGE YORUM
İspanya RD1663 Sadece İspanya’ya özgüdür, Yerli Şartnamelerde olmamalıdır.
Avustralya AS4777-1 ve AS4777-2 Sadece Avustralya’ya özgüdür, Yerli Şartnamelerde olmamalıdır.
İngiltere G59 ve G83 Sadece İngiltere’ye özgüdür, Yerli Şartnamelerde olmamalıdır.
Türkiye TSE K 191 ve TSE K 192 Türkiye’ye özgüdür, Yerli Şartnamelerde OLMALIDIR.

 

Tablo 5. Şebeke Bağlantı Arayüzü Karakteristiklerine Yönelik Ulusal ve Uluslararası Standart Örnekleri:

ÜLKE STANDART YORUM
Almanya VDE126-1-1

VDE-AR-N 4105

Almanya’ya özgüdür, Yerli Şartnamelerde olmamalıdır.
Amerika IEEE 1547 Amerika’ya özgüdür, Yerli Şartnamelerde olmamalıdır.
Uluslararası IEC 61727 Uluslararası Standart
A.B. EN 61727 IEC 61727 uyumlu CENELEC Standardı (Dil: İngilizce ve Fransızca)
Türkiye EN 61727 ve IEC 61727 YERLİ Şartnamelerde ikisinden birisi olmalıdır.

Yukarıda anılan başka ülkelere ilişkin ulusal yönergelerin ve Standartların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hiçbir geçerliliği yoktur, dolayısı ile bu standart ve yönergeler şartnamelere yazılırken TEDAŞ Şebeke Röle Ayarları TSE K 191 ve TSE K 192’nin şartnamelere yazılmaması yakışık almamaktadır.

Başka ülkelerin ulusal standartlarının/yönergelerinin ülkemizde kurulacak olan GES’lere ilişkin şartnamelerin evirici başlığı altında yer alan ve sıkça rastlanan bazı hatalı şartname maddesi örnekleri aşağıda gösterilmiştir:

Şekil 1. Şartnamelerde yer almaması gereken VDE0126-1-1, DIN IEC 721-3-4

Şekil 2. Şartnamelerde yer almaması gereken VDE0126-1-1, AS4777

Şekil 3. Şartnamelerde yer almaması gereken VDE0126-1-1, RD1663, G59, G83, AS4777

Şekil 4. Şartnamelerde yeralmaması gereken IEC 62103, EN 50178

IEC 62103 standardı tedavülden kaldırılmıştır. EN 50178 standardı ise tüm güç elektroniği cihazlarına yönelik emniyet şartlarını içeren eski bir standarttır. EN 50178 standardı fotovoltaik eviricilere (inverterlere) yönelik emniyet şartlarını tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu standartların yerine  IEC62109-1 ve IEC62109-2 emniyet standartları fotovoltaik eviricilerin emniyet isterlerini tanımlamak için daha uygundur. Dolayısı ile şartnamelerde IEC 62103 ya da EN 50178 yerine IEC 62109-1 ve IEC 62109-2 standartlarına uyumlu olma şartı aranmalıdır. Sadece IEC 62109’a atıfta bulunmak yeterli değildir, bölüm numaraları da verilmeli ve IEC 62109-1 ile IEC 62109-2’ye ayrı ayrı atıfta bulunulmalıdır.

2. Koruma Sınıfı ve Çalışma Sıcaklığı

Dış ortamda kullanılan eviriciler için gereken koruma sınıfı IP65’tir. Ancak özellikle saha uygulamaları şartnamelerinde IP65 koruma maddesi neredeyse tüm merkezi eviricileri dışlamaktadır. Bu nedenle IP65 koruma sınıfını zorunlu tutmak yerine, uygun şekilde iklimlendirilmiş olan beton köşk ya da konteyner içerisinde olmak şartıyla IP20’ye kadar olan diğer koruma sınıflarında inverterlerin de sunulabilmesi mümkün kılınmalıdır.

Aynı şekilde çalışma sıcaklığı aralığı -25ºC – 60ºC olarak verilen eviriciler de merkezi eviricileri dışlar niteliktedir. Bu madde ile merkezi eviricileri dışlamak yerine bu koşulu sağlamayan eviricilerin dış ortam sıcaklığı -25ºC – 60ºC arasında olduğu sürece içerisindeki eviriciler için uygun ilkimi sağlayabilen bir beton köşk ya da konteyner içerisinde sunulabilmesi mümkün kılınmalıdır.

 3. Akredite Kuruluşlar ve Sertifikasyon

Eviricilerin sertifikasyon işlemleri için ulusal ve uluslararası akredite kuruluşlardan yararlanılmaktadır. Bu bağlamda eviriciler için uluslararası akredite laboratuvarlar ya da Türkiye’de bulunan ulusal enstitü veya laboratuvarlardan (TSE, ESIM Vakfı Laboratuvarı, TUV Rheinland vb.) alınmış, yukarıda Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3’te belirtilen inverter akım harmonikleri, kırpışma, endüstriyel uygulamalar için elektromanyetik yayınım ve bağışıklık, emniyet, istemsiz adalanma koruması ve şebeke bağlantısı koruması standartlarına uygunluk belgeleri istenmelidir.

Gündergi yeni sayısında Mavisolar Modüler Merkezi Eviricilerin avantajlarına yer verdi

Mavisis Genel Müdürü ve kurucu ortağı Fatih Kavaslar merkezi eviricilerde modüler mimarinin avantajlarını, özellikle faydalanabilirlik (up-time) oranlarını nasıl yukarı çekebildiğini, bu avantajların Mavisolar Modüler Merkezi inverterleriyle nasıl sağlandığını özetliyor.

Gündergi Makale Linki için tıklayınız.

Merkezi Eviricilerde Modüler Mimarinin Avantajları Ve Mavisis’in MODGES-200 Çözümü

Bilindiği gibi; Merkezi Eviriciler (invertörler) Örgü Eviricilere göre kullanım yerine bağlı olarak bir çok avantajlar sağlamakla birlikte, bazı
özellikler açısından da Örgü Eviricilere kıyasla daha dezavantajlı olabilmektedirler. Bu dezavantajların başlıcaları daha düşük güvenilirlik ve faydalanabilirlik/ayakta kalma süreleri (özellikle arızi durumların ortaya çıkması halinde) ve yüksek MPPT kayıplarıdır.

Modüler merkezi eviricilerde ise; bu görece dezavantajlı hususların elimine edilmesi ve merkezi eviricilerin halihazırda (örgü eviricilere kıyasla) sahip olduğu avantajlarla birleştirilmesi vasıtasıyla optimal bir çözüm üretme yaklaşımı benimsenmiştir. Böylelikle hem merkezi hem de örgü eviricilerin üstün yanlarını biraraya getirerek en iyi performansın tek bir ürün altında elde edilmesi hedeflenmiştir.

Modülerliğin getirdiği avantajların en önemlilerinden birisi; modüler olmayan merkezi eviricilere kıyasla MW başına çok sayıda MPPT (maksimum güç noktası izleme) girişine sahip olmalarıdır. Örneğin Mavisis tarafından geliştirilip pazara sunulan MODGES 200 Modüler Merkezi Eviricilerde 15 adet MPPT girişi bulunmaktadır. Bir başka deyişle MODGES 200, 15 ayrı güneş paneli dizisini ayrı ayrı kontrol etme yeteneğine sahiptir. Bu alışılmış merkezi eviricilere göre, müşterilere esneklik sağlayan bir özellik olarak öne çıkmaktadır.

Solar eviricilerde bir diğer önemli konu da faydalanabilirlik oranlarıdır. Faydalanabilirliğin açıklaması: Bir sistem veya bileşenin kullanılmak istendiğinde emre amade olma düzeyidir (IEEE90). Dolayısıyla genel bir ifadeyle; bir evirici için faydalanabilirliğin, güneş enerjisinden enerji üretiminin olanaklı olduğu tüm saatler boyunca (örneğin 1 yıl süresince) arıza ve vb. diğer sebeplerden kaynaklanan kesinti süreleri çıkarıldığında geriye kalan toplam üretimde kalma süreleri olduğunu söyleyebiliriz.

Faydalanabilirlik şöyle formüle edilir :


Burada A = % olarak Faydalanabilirlik Oranı, MTBF = İki arıza arası geçen ortalama süre, MTTR=Ortalama arıza giderme süresidir.

Bir sistemde malzeme kalitesini ve dolayısıyla maliyetini artırarak o sistemin faydalanılabilirlik oranını bir seviyeye kadar yükseltmek mümkündür. Fakat –özellikle kesintisiz üretimde kalması gereken sistemlerde- tek başına bu yaklaşım %100 faydalanabilirlik performansı sağlayamayacağı gibi, malzeme kalitesi ve dolayısıyla maliyeti ne kadar artırılırsa artırılsın bir noktadan sonra faydalanabilirlik düzeyi sabit kalır ve daha fazla artmaz.

Bu aşamadan sonra faydalanabilirlik düzeyini artırmak için uygulanabilecek bir sonraki çözüm; yedek cihaz/bileşen bulundurulması ve arızi durum meydana geldiğinde bunların devreye girmesidir. Bu konsept sistem faydalanabilirliğini sadece malzeme kalitesini artırarak erişilen düzeyin biraz daha ötesine taşır.

Faydalanabilirlik düzeyini bunun da yukarısına çekmek mümkündür. Bu da bir üçüncü strateji olarak Hot-Swap veya bir başka deyişle bileşenlerinden biri arızalanan sistemin çalışmasını kesintiye uğratmadan ve durdurmadan, arızalanan modülün sağlam yedeğiyle değiştirilmesi yöntemidir. Bu üç yöntemin bir arada optimal olarak kullanılarak faydalanılabilirlik düzeyinin nasıl yukarı çekildiği aşağıdaki grafikte kamyon lastikleri ve yedek lastikleri örneği üzerinden gösterilmiştir.


Şekil 1- Optimal Maliyetlerle 3 Ayrı Yöntemi Birarada Kullanarak Sistem Faydalanabilirliğinin Artırılması

Mavisis tarafından geliştirilen MODGES 200 Modüler Merkezi Eviricilerde de aynı yaklaşım uygulanmıştır. MODGES 200 gerçek manada modülerdir. 1 Megawat ölçeğinde MODGES 200’de 15 tane modül vardır. Alışılmış eviricilerde ise modül sayısı bu ölçek için 2 ya da 3’tür.

MODGES 200’deki bu modüllerin her biri raf tipi modüller özelliğindedir; kolayca sökülebilir, takılabilir, bağlantıları yapılabilir ve kendi başına çalışabilir özelliktedir. Modüllerden biri devre dışı kaldığında, diğer modüller etkilenmeden çalışmaya devam edebilmektedir. Bu da MODGES 200’ü alışılmış inverterden ayıran bir özelliktir. Böyle bir olası arızi durumda arızalı modül eviricinin çalışması durdurulmadan sağlam yedek modül ile değiştirilebilir (Hot-Swap yöntemi), bu sebeple MODGES 200’ün faydalanılabilirlik düzeyi 0.9999999999.. seviyesinin üstündedir.

Dolayısıyla, bu durum ürünün güvenilirliğini ve ayakta kalma sürelerini oldukça yükseltmektedir.

Mavisis Teknoloji ve Yerli İnverter Üretimi

Devlet enerji politikalarının bir sonucu olarak; YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri aracılığıyla ülkemizdeki Güneş Enerjisi üretim
kapasitesinin artırılması planlanırken, bu sıçramanın yerli üretim PV Panel ve diğer GES ekipmanlarında da yerli malı kullanılarak
gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
İhaleye katılacak olan yatırımcıların panel üretim teknolojisini ingot safhasından başlayacak şekilde adapte etmeleri ve bu teknolojiye dayalı
panel üretim tesislerini hayata geçirmeleri gerekiyor.
İhaleye katılacak yatırımcılar ayrıca GES’lerde yerli malı evirici (inverter) kullanmak durumundalar. Peki Türkiye Pazarı’nda, bu ihtiyacı kalite ve
nitelik ve aynı zamanda kapasite olarak karşılayabilecek, AR-GE’si, mühendisliği ve üretim girdilerinin önemli bir kısmı yerli olan inverter
markaları mevcut mu ? Türkiye’nin başlıca, ürün nitelik ve kalitesi açısından uluslararası standartlarda rekabet edebilir, sertifikasyon
bakımından eksiksiz, ödüllü inverter üreticisi Mavisis Teknoloji A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Genel Müdürü Fatih Kavaslar,
yerli üretim ve rekabet edebilirlik konusundaki görüşlerini ve markamız Mavisolar’ın bu konuda ne derecede hazır olduğunu, 2015 Solarbaba
Konferansı’nda, aşağıdaki videoda özetlemiştir.

EIF 2016 Fuarı’nda Standımıza Bekliyoruz

Dünya ve Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü Tekrar SolarCadde’de bir araya geliyor. Türkiye’de ilk kez 4-6 Kasım 2015 tarihleri arasında
Ankara’da düzenlenen 8. Uluslararası EIF Enerji Kongresi ve Fuarı bünyesinde yer alan “SolarCadde Projesi” gerek katılımcı firmalardan
gerekse de ziyaretçi firmalardan tam not aldı.
Domino Fuarcılık – EIF ile Solarbaba, yükselen güneş enerjisi sektörüne dikkatleri çekmek için yepyeni bir konsept yarattı. 4-6 Kasım 2015
tarihlerinde ATO Congresium’da yapılan EIF – 8. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı`nda “ Solar Cadde Projesi ” katılımcılara sunuldu. Yerli ve
yabancı güneş enerjisi şirketleri Solar sektörü üzerindeki yeni çalışmalarını Güneş Oturumlarında Türk ve dünya sektörü ile paylaştı.
Güneş Enerjisi Sektörünün önde gelen 20 firması ile sektörde farkındalık yaratan “SolarCadde Projesi” kapsamında gerek stant katılımları
gerek sunumları ve gerek sektör buluşmaları EIF 2015’e başarılı bir şekilde imza attılar.
Daha büyük, daha modern, daha keyifli olacak SolarCadde 2016 ; 3-4 Kasım 2016 tarihleri arasında 9. Uluslararası EIF 2016 Enerji Kongresi
ve Fuarı’nda ikinci kez Dünya Güneş Enerji Sektörünü bir araya toplayacak. 2016 senesinde hedef; sektörde lider konumda olan çok sayıda
güneş enerjisi şirketinin fuara katılımı ve 3.Solarbaba Güneş Enerjisi konferansında sıcak gündemi tartışması olacak.
Elin Solar, Schneider, Sungrow, ERC Sistem, EAE ELektrik, IBC Solar, Puk Solar, 3E, Sharp EU, Deger DE, Solar Edge, CSun, Asunim, Axitec
Solar, Goodwe ,Dbe, Erikoğlu, Teknoray, Türk Prysmian, Turseff, Timo Elektrik, Alkor Alüminyum, OC3, Luxra Solar, Hanwha Q Cells, Dehn
Söhne GmbH KG gibi birçok sektör oyuncusunun katılacağı 9.EIF Enerji Kongresi ve Fuarına tüm yatırımcıları ve sektör paydaşlarını
bekliyoruz.
Detaylı bilgi ve ücretsiz davetiyeyi ekteki adresten alabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Murat Dilek (Domino Fuarcılık – EIF)
Davetiye için tıklayınız.