Mavisis Teknoloji ve Yerli İnverter Üretimi

Devlet enerji politikalarının bir sonucu olarak; YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) ihaleleri aracılığıyla ülkemizdeki Güneş Enerjisi üretim
kapasitesinin artırılması planlanırken, bu sıçramanın yerli üretim PV Panel ve diğer GES ekipmanlarında da yerli malı kullanılarak
gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
İhaleye katılacak olan yatırımcıların panel üretim teknolojisini ingot safhasından başlayacak şekilde adapte etmeleri ve bu teknolojiye dayalı
panel üretim tesislerini hayata geçirmeleri gerekiyor.
İhaleye katılacak yatırımcılar ayrıca GES’lerde yerli malı evirici (inverter) kullanmak durumundalar. Peki Türkiye Pazarı’nda, bu ihtiyacı kalite ve
nitelik ve aynı zamanda kapasite olarak karşılayabilecek, AR-GE’si, mühendisliği ve üretim girdilerinin önemli bir kısmı yerli olan inverter
markaları mevcut mu ? Türkiye’nin başlıca, ürün nitelik ve kalitesi açısından uluslararası standartlarda rekabet edebilir, sertifikasyon
bakımından eksiksiz, ödüllü inverter üreticisi Mavisis Teknoloji A.Ş.’nin kurucu ortağı ve Genel Müdürü Fatih Kavaslar,
yerli üretim ve rekabet edebilirlik konusundaki görüşlerini ve markamız Mavisolar’ın bu konuda ne derecede hazır olduğunu, 2015 Solarbaba
Konferansı’nda, aşağıdaki videoda özetlemiştir.